Met lectoren en hoogleraren in gesprek over het beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) staat in het brandpunt van de belangstelling. Tegelijkertijd is er veel onbekend over deze sector. Het netwerk van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs schreef daarom een serie bijdragen aan ScienceGuide. Op 1 februari 2018 organiseert het netwerk samen met ScienceGuide, VOR divisie Beroepsonderwijs Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap (BBV) en het Expertisecentrum Beroepsonderwijs een debat over deze kennisuitwisseling.

Debat

Ondanks zijn omvang wordt het mbo als onderwijssector lang niet altijd goed gekend. Of je nu in een onderwijsinstelling werkt, in de ondersteuning of in het beleid, vaak ontbreekt een gezamenlijke kennisbasis, en dat terwijl veel onderwijsontwikkelingen benoembaar en de werkzame ingrediënten ook wel bekend zijn. Het onderzoek raakt daardoor nodeloos versnipperd en de doorwerking van kennis en inzichten naar de praktijk lukt onvoldoende.

Aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda

Verschillende leden van de kenniskring van hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs hebben over de condities van onderwijskwaliteit in het mbo een advies opgesteld in opdracht van NRO. Deze bijdragen worden binnenkort gepubliceerd onder de noemer: ‘Naar een lerend bestel in het mbo’. Tevens is een serie van tot nu toe 12 bijdragen gepubliceerd in ScienceGuide. In deze artikelenreeks benoemen de onderzoekers vraagstukken en geven daarmee aanzet tot een gezamenlijke kennisagenda.

Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs uit het oog verloren

In de eerste bijdrage ging het erom dat op de politieke agenda steeds het wat voorschrijvend is in het mbo (denk aan de landelijke kwalificatiedossiers, centrale examens, nieuwe profielen), terwijl de maatschappelijke context en de arbeidsmarkt sterk veranderen. Het waarom en waartoe van het beroepsonderwijs is daarmee de laatste jaren teveel uit het oog verloren. Dit impliceert dat er stevig gediscussieerd dient te worden over basiskennis, toekomstbestendig onderwijs en pedagogiek van het beroepsonderwijs. Die discussie dient over de grenzen van disciplines en op meerdere systeemniveaus plaats te vinden.

Betekenis van onderzoek en een regionaal educatieve agenda

In andere bijdragen is ingegaan op de betekenis van het onderzoek voor het functioneren van onderwijsteams, de vernieuwingen van het leren zelf, de responsiviteit van het onderwijs voor de arbeidsmarkt als voor studenten, leven lang ontwikkelen, de betekenis van een regionaal educatieve agenda, de inzet van docenten, de gezagsverhoudingen in de school, en de betekenis van onderzoek.

Dossier mbo van ScienceGuide en NRO essay-bundel

ScienceGuide heeft een dossier mbo waarin alle artikelen uit de reeks zijn terug te vinden, aangevuld met andere boeiende stukken en interviews. Op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek is de essay-bundel ‘Naar een lerend bestel in het mbo:over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit’ te vinden. Op donderdagmiddag 1 februari 2018 is er gelegenheid om hierover met hoogleraren en lectoren beroepsonderwijs in gesprek te gaan.

Debatteer mee!

Maak van die gelegenheid gebruik en discussieer plenair en in kleine groepen met ons mee over welke vormen van kennisuitwisseling productief zijn om een juister beeld over het beroepsonderwijs te creëren. Heeft het zin om debatten te organiseren? En waarom eigenlijk? Voor wie heeft dat dan betekenis? En hoe komen we tot een samenhangende, gedragen onderzoeksagenda voor het beroepsonderwijs? Zijn er thema’s en vraagstukken die voorrang dienen te krijgen, welke zijn dat dan?

Programma met dagvoorzitter Marc Coenders

13:30-14:00

14:00-14:45

Inloop met koffie/thee

Welkom en inleiding door Marc van der Meer

14:45-15:00 Introductie van de gespreksthema’s
15:00-15:15 Pauze en verplaatsing naar de gespreksruimtes
15:15-15:45 In gesprek over de thema’s met de auteurs van de ScienceGuide serie
15:45-16:00 Pauze en verplaatsing naar de plenaire zaal
16:00-16:50 Debat onder leiding van ScienceGuide
16:50-17:00 Afsluiting
17:00-17:30 Informeel napraten onder genot van een drankje

Praktische informatie

Datum: 1 februari 2018.

Tijd: Aanvang om 14.00, inloop vanaf 13.30 uur, tot 17.30.

Plaats: Hogeschool Inholland, grote collegezaal (’t Ei), OZW-gebouw, De Boelelaan 1109, Amsterdam.

Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding: U kunt zich hier aanmelden.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Drs. José van den Berg
Drs. José van den BergManaging onderzoeker
06-51207093