Rapport aangeboden aan Tweede Kamer

Onlangs hebben ecbo en SEO Economisch Onderzoek de eerste Tussenevaluatie Sectorplannen opgeleverd. Het rapport is door de minister van SZW aangeboden aan de Tweede Kamer in de kamerbrief ‘Voortgangsbrief sectorplannen en maatregelen Doorstart naar nieuw werk’.

tussenevaluatie sectorplannen 2017

Lees hier de Kamerstukken met daarbij de verwijzing naar het rapport.

Eind 2013 is de subsidieregeling ‘cofinanciering van de sectorplannen’ in werking getreden. Met deze regeling worden werkgevers- en werknemersorganisaties voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

De tot en met augustus 2017 afgeronde sectorplannen hebben ruim 181 duizend deelnemers ondersteund. Dit is 70 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. De sectorplannen hebben vooral tot versterking van de arbeidsmarktpositie voor deelnemende werknemers geleid. De vorm van de Regeling cofinanciering sectorplannen heeft enerzijds geleid tot meer draagvlak voor maatregelen en samenwerking tussen sociale partners, anderzijds heeft het vooral de goed georganiseerde sectoren in staat gesteld deel te nemen.

De eerste tussenevaluatie van de sectorplannen laat zien dat de effecten van de tot eind augustus 2017 afgeronde sectorplannen zich vooral voordoen op individueel niveau, voor deelnemende werknemers die bijvoorbeeld scholing hebben gehad of begeleid zijn naar een nieuwe baan. Op macroniveau blijken de sectorplannen op korte termijn minder effectief. Dat komt omdat de uitvoering van de plannen vertraging opliep, waardoor veel maatregelen pas aan het eind van de crisis zijn uitgevoerd.

Het subsidie-instrument heeft in brede zin tot versterking van de arbeidsmarkt geleid. Zonder overheidssubsidie hadden veel maatregelen niet bestaan en waren veel andere op kleinere schaal uitgevoerd en de gevolgen voor individuele deelnemers zijn positief geweest.

Het doel van het overbruggen van de crisis is slechts in beperkte mate bereikt. De sectorplannen
hebben voor financiering gezorgd voor maatregelen waar vanwege de crisis bij werkgevers en
sectorfondsen niet voldoende geld voor beschikbaar was. Het belangrijkste hierbij is de financiering
die de sectorplannen hebben geleverd voor extra leerwerkplekken. Hierdoor hebben bedrijven ondanks de crisis de instroom van nieuw personeel op peil kunnen houden en hebben bbl-leerlingen een leerwerkplek kunnen vinden en zo hun opleiding kunnen afronden.

Hier vindt u het volledige rapport Tussenevaluatie sectorplannen 2017.

Voorafgaand aan de verschijning van de eerste tussenevaluatie is in vijf quickscans gerapporteerd over de voortgang van sectorplannen. De quickscans zijn hier in te zien: