Doe mee aan de digitale consultatie

Praktijkgericht onderwijsonderzoek heeft de afgelopen 10 jaar lerarenteams in staat gesteld het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Maar het kan altijd beter. Hoe? Dat willen het NRO en Regieorgaan SIA graag van jou horen.

Ben je lector/onderzoeker, leraar of lerarenopleider? Dan horen we graag jouw antwoord op de vraag: ‘Wat is nodig om de impact van praktijkgericht onderzoek te versterken? Zowel op de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis.’ Doe je mee?
Jouw mening als onderwijsexpert is belangrijk, dus doe mee en vul de consultatie in via https://conceptsystemsglobal.com/Onder/brainstorm.

Op basis van de opbrengsten organiseren we op donderdagmiddag 8 maart 2018 een werkconferentie waar we met elkaar de resultaten nader zullen bespreken en duiden. Ook daarvoor ben je van harte uitgenodigd. Wil je hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een berichtje naar oppo@regieorgaan-sia.nl.

Bekijk hier de volledige flyer.