Kennisatelier Responsief onderwijs

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen opleiders in de zogeheten ‘Kennisateliers’ aan de hand van een door henzelf ingebracht vraagstuk op het gebied van publiek-privaat samenwerken (PPS), hybride leervormen en praktijkleren kennis opdoen en inzichten vergaren die hen verder helpen bij het opzetten van nieuwe opleidingen of innovatieve projecten. Lees het artikel in de MBO-Krant.

Kennisatelier Responsief onderwijs

Er is geen blauwdruk voor responsief beroepsonderwijs, oftewel onderwijs dat snel in kan spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een succesformule voor hybride leren, werkplekleren of andere praktijkgerichte leervormen bestaat niet. Dit betekent echter niet dat je opnieuw het wiel moet uitvinden. Die gedachte wordt onderstreept in de Kennisateliers die Opleider2025 – een initiatief van de Beroepsvereniging Opleiders MBO (BVMBO) en het Platform Bèta Techniek/ Katapult – samen met Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) organiseert. De ateliers, bestaande uit twee sessies van elk een dagdeel, zijn bestemd voor docenten en instructeurs. Zij krijgen hier de kans om zelf een vraagstuk in te brengen en hiervoor – in de vorm van wetenschappelijke kennis, ervaringen van collega-opleiders én praktijkkennis van experts – handreikingen te ‘verzamelen’ die hen verder op weg helpen.

Lees het volledige artikel op pagina 4 van de MBO-Krant (nummer 47, december 2017)

Lees meer over dit kennisatelier op de website en in deze flyer.