Onderzoek naar de waarde(n) van brede vorming in het beroepsonderwijs in vakblad Profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel II bevat het onderzoek naar de waarde(n) van brede vorming in het beroepsonderwijs met ROC Friese Poort.

Logo vakblad profiel

Bij ROC Friese Poort vinden ze dat scholen de taak hebben studenten breed te vormen, waarbij niet alleen beroepsvaardigheden centraal staan. Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur, illustreert het met een eeuwenoud citaat: Niet voor school, maar voor het leven leren wij. Het verwoordt prachtig wat het concept ‘brede vorming’ betekent in het onderwijs. ROC Friese Poort kiest ervoor om studenten op een eigentijdse manier méér te bieden dan wat vanuit beroepsvorming
vereist is.

Lees het hele artikel in het vakblad Profiel.

Meer lezen?