Slowscan 21ste-eeuwse vaardigheden in vakblad Profiel

In een vierluik zijn expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en vier mbo-instellingen aan het woord over praktijkonderzoeken. Deel I bevat de slowscan onderwijsaandacht 21st-eeeuwse vaardigheden met ROC Friese Poort, die ook tijdens de PRO-meeting van 4 december centraal staat.

Logo vakblad profiel

Rob Beekmans en Anja van der Eijk, beiden werkzaam bij de sector Zorg & Welzijn van ROC Friese Poort, zijn er al een aantal jaren mee bezig: 21ste-eeuwse vaardigheden. ‘Eigenlijk vielen drie aanleidingen samen, die bij ons de aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden verklaren’, vertelt Rob Beekmans, projectleider IHKS. ‘Vanuit het werkveld krijgen we al een tijd de reactie dat vaardigheden als kritisch denken, communicatie en zelfregulatie nóg belangrijker worden. Daarbij waren we bezig met IHKS: de herziening van de kwalificatiestructuur. Toen Pieter Baay van ecbo bij een docentendag vertelde over trends in de samenleving en op de arbeidsmarkt, kwam er nog meer draagvlak: wij wilden écht iets met 21ste-eeuwse vaardigheden.’

ROC Friese Poort kiest ervoor om, in tijden van quickscans, onderwijsteams de tijd te gunnen om de diepte in te gaan met dit onderwerp. Dit gebeurt door middel van het inzetten van de Slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden.

Lees het hele artikel in het vakblad Profiel.

Meer lezen?