Doe mee met het onderzoek!

Om doelgericht aan rekenen en Nederlands te kunnen werken is een inschatting van het niveau van de student nodig. Hoe doet u dit? Wat vindt u belangrijk?

 

Op welke manier evalueert u voortgang in de mbo-klas?

In het kader van een praktijkgericht onderzoek willen we mbo-docenten Rekenen en docenten Nederlands een vragenlijst voorleggen.  Zo willen we zicht krijgen op wat u in de klas doet rondom evaluatie en toetsing. Deze informatie is voor ons van groot belang! Dit is het startpunt voor de uitwerking van verschillende technieken en activiteiten die zullen worden onderzocht.  Uw antwoorden helpen ons om goed aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wilt u meedoen? U kunt de vragenlijst – volledig anoniem – digitaal invullen door een van de onderstaande links te volgen.

Bent u docent rekenen in het mbo? Vul dan deze vragenlijst in.

Bent u docent Nederlands in het mbo? Vul dan deze vragenlijst in.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door ecbo, Freudenthal Instituut, ITTA UvA en Universiteit Utrecht. Het project wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).