Bildung in het beroepsonderwijs

Het mbo introduceert op geheel eigen wijze de maatschappelijke dienstplicht uit het regeerakkoord. ROC Friese Poort experimenteert met Community Service Learning en onderzocht met Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) de toepassing van brede vorming (Bildung) in het mbo. Hun onderwijs laat studenten een maatschappelijke dienst leveren en stimuleert daarmee de brede vorming van studenten.

De waarde(n) van brede vorming

Naast vakmanschap wordt brede vorming steeds belangrijker, ook in het beroepsonderwijs. Waar brede vorming tot nu toe vooral in het hoger onderwijs genoemd werd, brengen ROC Friese Poort en ecbo in hun publicatie het Bildungsdenken naar het mbo. CvB-voorzitter Remco Meijerink: “Van horeca tot technische bedrijven, iedereen drukte ons op het hart dat vakmanschap belangrijk is, maar dat minstens zoveel aandacht nodig is om studenten veerkrachtige en zelfverzekerde mensen te laten worden, die weten wat er speelt in de maatschappij en de wereld. Waarden als verstandigheid, rechtvaardigheid en moed, maar ook empathie, solidariteit en rentmeesterschap zijn daarbij essentieel.”

Vakantie voor eenzame ouderen

Een voorbeeld van Community Service Learning is dat studenten een vakantie van 110 eenzame ouderen ondersteunen. De ouderen krijgen een vakantie aangeboden op een vakantiepark en studenten van ROC Friese Poort leren iets over zichzelf door hier aan een bijdrage te leveren. In zo’n project staat niet het ‘praten over’ centraal, maar ervaren studenten hoe het is om op een betrokken manier in contact te komen met mensen met een heel ander levensverhaal.

In de publicatie ‘De waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs’ beschrijven ecbo-onderzoekers dr. Pieter Baay en Alieke Hofland dat Community Service Learning een uitermate geschikte context is voor brede vorming. Baay: “De maatschappelijke dienstplicht is interessant, omdat het jongeren helpt ‘in de wereld te komen’ en zichzelf te leren kennen. Community Service Learning voegt daaraan de verbinding met de school toe. De pedagogische rol van docenten helpt studenten te reflecteren op wat ze doen en zich te ontwikkelen op persoonlijk vlak.” In 2018 zullen ROC Friese Poort en ecbo de inrichting en effecten van Community Service Learning nader onderzoeken.

Meer lezen?

Hier kunt u het volledige rapport lezen en downloaden.