Boordevol nieuws uit het beroepsonderwijs

Dimensies nr. 30 (oktober 2017) is verschenen. In deze editie aandacht voor samen blijven ontwikkelen.

Dimensies 30 verschenen

In ‘Het moment’ bezoeken we het debat over werkdruk in het mbo dat ecbo afgelopen juni organiseerde. Ondertitel: op zoek naar oplossingen. Het doel van het debat was om werkdruk in het mbo hoger op de agenda te krijgen. Anders dan in het po of vo wordt er nog nauwelijks aandacht besteedt aan werkdruk in het beroepsonderwijs.

Marieke Gervers, programmaleider van het Practoraat Creatief vakmanschap bij het MBO College Zuid, ROC van Amsterdam, vertelt in het eerste artikel over de eerste twee jaar van het practoraat. Studenten kunnen zich verder ontwikkelen in een route voor creatieve vakmensen op mbo niveau 5.

In het tweede artikel spreken we Marsha Wagner, programmamanager Human Capital van de topsector Energie en voorzitter van het projectteam ‘Een leven lang ontwikkelen’. Haar advies: “Ontwikkel learning communities waarin werk, leren en innoveren samen opgaan.”

Dimensies 29 is deze week verstuurd naar abonnees en is ook digitaal beschikbaar. Dimensies ook thuis ontvangen? Abonneer u hier!

Contact over dit onderwerp

Drs. Ilona Koning
Drs. Ilona KoningExpert kennisverspreiding
06-13219605