De betekenis van docentonderzoek voor de onderwijspraktijk

Samen met onderzoekers van ICLON Universiteit Leiden (projectleider) en HAN-expertisecentrum kwaliteit van leren presenteerde ecbo op de ECER 2017 conferentie de voorlopige resultaten van het onderzoek ‘Van masterstudent naar masterdocent: De betekenis van docentonderzoek voor de onderwijspraktijk’. In dit onderzoek, dat wordt gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, staat de betekenis van docentonderzoek voor de onderwijspraktijk centraal.

Ecbo presenteert op de ECER-conferentie in Copenhagen

Aanleiding voor het onderzoek is dat de impact van onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk in scholen beperkt is. Het gevolg is dat praktische wijsheid dikwijls de enige bron is voor goed onderwijs geven. Dit betekent dat het onderwijs dikwijls niet goed geborgd is in theorieën en begrippen die reeds onderdeel zijn van een gedeelde kennisbasis over onderwijs en leren. Tevens is het zelden duidelijk waarom sommige strategieën, technieken, methoden en benaderingen in de ene context wel werken, en in de andere niet. Beleidsmaatregelen die zijn bedoeld om bij te dragen aan een oplossing, richten zich dikwijls op het bevorderen van docentonderzoek, zowel in masterprogramma’s als in de schoolpraktijk. Maar het is nog steeds onduidelijk welk effect docentonderzoek heeft op die onderwijspraktijk. Een Qsortvragenlijst wordt afgenomen bij docenten van 5 scholen voor primair onderwijs, 6 scholen voor voortgezet onderwijs en 10 locaties voor middelbaar beroepsonderwijs om na te gaan hoe zij de betekenis ervaren van docentonderzoek voor de onderwijspraktijk. Vervolgens wordt een biografische studie uitgevoerd met 36 studenten (van drie masteropleidingen) om hun ontwikkeling als docentonderzoeker te onderzoeken, vanaf de eindfase van hun masteropleiding tot en met het eerste jaar van hun beroepsuitoefening.

Resultaten van het onderzoek volgen in de loop van 2018.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587