De Monitor Sociale Veiligheid in Profiel

Deze maand kunt u in vakblad Profiel lezen over de Monitor Sociale Veiligheid.

Prioriteit voor veiligheid op school

Veiligheid op school verdient blijvende aandacht. Allereerst omdat het belangrijk is studenten en personeel een veilige omgeving te bieden. Maar ook omdat ontwikkelingen in de samenleving invloed hebben op de sfeer en veiligheid op school en gevoelens van onveiligheid kunnen oproepen. In het najaar van 2017 volgt
een nieuwe meting van de Monitor Sociale Veiligheid in het mbo. Door deelname krijgen de scholen een breed én gedetailleerd beeld van hoe het met de sociale veiligheid op hun locaties is gesteld. Ook krijgen ze inzicht in hoe wordt omgegaan met actuele thema’s als de bespreekbaarheid van controversiële onderwerpen in
de klas en online pesten en hoe studenten dat ervaren.

 

Lees hier het volledige artikel.