Het onderzoeksvoorstel “Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent” is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Dit driejarig onderzoek beoogt zicht te geven op de bijdrage van lopende initiatieven op mbo instellingen aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding van docenten en opleidingsteams.

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Aan de basis van dit voorstel ligt de wens van zes mbo-instellingen om op systematische wijze bij docenten competenties te ontwikkelen, zodat zij vanuit een onderzoekende houding naar onderwijspraktijken kunnen kijken. Instellingen hebben verschillende initiatieven in gang gezet. Gemeenschappelijk kenmerk is de professionalisering van docenten die erop gericht is het geleerde over te dragen op collega’s uit het team, zodat in het team vervolgens wordt gewerkt aan continue onderwijsverbetering.

De instellingen hebben behoefte aan meer zicht op wat het effect van deze initiatieven is en welke activiteiten specifiek bijdragen aan de ontwikkeling van de onderzoekende houding.

De onderzoekers willen antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Wat zijn kenmerken van in de praktijk lopende initiatieven die tot doel hebben reflectie, onderzoekende houding en kritisch-reflectief werkgedrag van docenten te versterken?
  2. Wat is het effect van deze lopende initiatieven op de docent in termen van reflectie, onderzoekende houding, kritisch-reflectief werkgedrag en op het docententeam als het gaat om duurzame onderwijsverbetering?
  3. Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren (mechanismen) hierbij?

In vier deelonderzoeken brengen zij de context, de interventie, en de uitkomsten voor docenten en voor docententeams in kaart. De onderzoekers geven inzicht in ‘wat werkt’ en willen komen tot handvatten voor mbo-instellingen om de effectiviteit van hun interventies te verbeteren.

Om de impact van dit praktijkgerichte onderzoek voor scholenpartners zo groot mogelijk te maken, bestaat het onderzoeksteam naast professionele onderzoekers ook uit de masteropgeleide docenten uit de deelnemende mbo-instellingen.

Consortiumpartners: ecbo (projectleider), Open Universiteit, Hogeschool Utrecht Lectoraat Beroepsonderwijs, Hogeschool van Amsterdam, Nova College, Noorderpoort, MBO Amersfoort, Landstede, Graafschap College en ROC van Twente.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967