Het onderzoeksvoorstel van ecbo en partners over professionele organisaties in het mbo is gehonoreerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). In dit 3-jarige onderzoek gaan we – via een ontwerpgericht benadering – op zoek naar de kenmerken van een betekenisvolle, betrouwbare en valide audit op basis van een dialoogmodel en brengen we de opbrengsten ervan in kaart op het vlak van organisatie- en onderwijsontwikkeling.

 

Ecbo en partners voeren driejarig NRO-onderzoek uit over 21ste-eeuwse vaardigheden in het mbo

Mbo-instellingen zetten diverse instrumenten in om de kwaliteit van hun onderwijs te waarborgen, de audit is hiervan een prominent voorbeeld. Het is intussen bekend dat kwaliteitsverhoging meer wordt bereikt door een versterking van een lerende/kwaliteitscultuur dan alleen door structuurverbeteringen.

Audits die eenzijdig gericht zijn op hard controls (zoals stuur- en verantwoordingsinformatie) en soft controls negeren, kunnen een averechts effect sorteren, zoals een verminderde betrokkenheid van onderwijsteams. Een kwaliteitscultuur lijkt niet zozeer gestimuleerd te worden procedures en controles maar eerder door een auditsystematiek die gebaseerd is op dialoog, die spanningsvolle relaties binnen de instelling en onderwijsteams bloot legt en ertoe bijdraagt dat leiding, onderwijsteams en andere belanghebbenden hun blinde vlekken in beeld krijgen en van daaruit acties ondernemen tot de kwaliteitsverbetering.

In dit 3-jarige NRO-onderzoek gaan we – via een ontwerpgericht benadering – op zoek naar de kenmerken van een betekenisvolle, betrouwbare en valide audit op basis van een dialoogmodel en brengen we de opbrengsten ervan in kaart op het vlak van organisatie- en onderwijsontwikkeling.

Dit in de context van het Kwaliteitsnetwerk mbo. Het Kwaliteitsnetwerk mbo is een breed gedragen initiatief van het veld. Het netwerk voert instellingsaudits (collegiale reviews) uit met de ambitie bij te dragen aan verbetering van schoolorganisaties en onderwijs(kwaliteit). Dit jaar heeft het netwerk de overstap gemaakt van een “in-control” benadering naar een ontwikkelingsgerichte auditsystematiek die gebaseerd is op een dialoogmodel.

In het onderzoeksproject worden wetenschappelijke bevindingen en veelbelovende nieuwe technieken benut om samen met het netwerk en aangesloten scholen op systematische wijze het dialoogmodel verder vorm te geven en de mogelijke effecten bij toepassing op de kwaliteit van de cultuur, de organisatie en onderwijs te doorgronden.

José Hermanussen en Rob Martens van ecbo voeren het onderzoek uit in samenwerking met de Open Universiteit, de Vrije Universiteit en het Kwaliteitsnetwerk mbo

Contact over dit onderwerp

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Rob Martens
Rob MartensProf. Rob Martens
06-11013210

Gerelateerde publicaties

2019-10-25T12:21:16+02:00

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Een digitaal scholingsportal: stimulans voor de deelname aan LLO?

Nederlanders zijn enthousiast over het idee van een digitale portal over scholingsmogelijkheden, die van overheidswege wordt ingericht. Dat neemt niet weg dat voor een belangrijke groep mensen zo’n portal niet het beste instrument is om de deelname aan scholing dichterbij te brengen. Dit blijkt uit onderzoek dat ecbo en CentERdata hebben uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW.
2019-09-13T13:28:51+02:00

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Zes pijlers voor het succesvol werken aan onderwijskwaliteit

Hoewel opleidingsteams in het mbo ‘aan zet’ zijn, vinden zij het niet eenvoudig om verantwoordelijkheid te nemen voor (het verbeteren van) de onderwijskwaliteit. De vraag is hoe mbo-instellingen opleidingsteams hierbij beter kunnen ondersteunen.