Het ministerie van OCW stimuleert promotieonderzoek door docenten. Hiermee wordt een onderzoekscultuur in scholen bevorderd en tegelijkertijd wordt er zo gewerkt aan een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In het mbo bevindt deze onderzoekscultuur zich nog in een beginstadium. Daarom is de weg naar een promotie voor de docent vaak geen gebaand pad. Mbo-docenten hebben vragen als: Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Of, wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? En: is het wel een realistische keuze?

 

Pre-promotietraject voor mbo-docenten met promotieambities in volle gang

Vanaf januari 2017 zijn 17 mbo-docenten betrokken bij het pre-promotietraject. Tot en met maart 2018 gaan zij zich oriënteren op een promotietraject (is promoveren wat voor mij?), hun onderzoeksvaardigheden opfrissen en werken aan een onderzoeksplan. Docenten werken vervolgens toe naar een aanvraag voor een promotiebeurs of verkennen andere paden om hun promotie te financieren. Het pre-promotietraject is ontwikkeld op initiatief van de beroepsvereniging opleiders in het mbo (bvmbo) met expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo), Lectoraat Beroepsonderwijs van Hogeschool Utrecht (HU) en de Open Universiteit (OU).

Niet alle deelnemers zullen uiteindelijk ook gaan promoveren. Voor degenen die besluiten geen promotieonderzoek te doen biedt het traject een opfrissing van onderzoeksvaardigheden. Dit kan docenten helpen om een (grotere) rol gaan spelen bij het coördineren of uitzetten van onderzoeksactiviteiten op de instelling, al dan niet binnen een practoraat. Of met collega’s in het team de eigen onderwijspraktijk kritisch onder de loep nemen.

Over de ervaringen van mbo-docenten met het pre-promotietraject verscheen onderstaand artikel in het Onderwijsblad van maart 2017 (de tekst van het artikel is op enkele punten aangepast):

Pre-promotietraject voor mbo-docenten met promotieambities in volle gang

Inhoudelijke informatie over het pre-promotietraject: Patricia Brouwer (ecbo) patricia.brouwer@refernet.nl en Anne Khaled (Lectoraat Beroepsonderwijs Hogeschool Utrecht) anne.khaled@hu.nl.

Contactpersoon vanuit bvmbo: Marjolein Held (voorzitter bvmbo) marjolein.held@bvmbo.nl

Vragen over of interesse in het pre-promotietraject? Maak uw interesse kenbaar bij Diana Ploegaert: Diana.Ploegaert@refernet.nl

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587