Miniconferentie GroenLinks Maastricht

Is het onderwijsstelstel nog wel houdbaar? En is de noodzakelijke verandering die op het onderwijs af komt niet sneller en groter dan we denken? Rob Martens geeft zijn visie tijdens deze miniconferentie van GroenLinks.

Rob Martens

Op woensdag 8 maart geeft Rob Martens zijn visie op de vraag “Moet het onderwijsstelsel op de schop?” tijdens de miniconferentie van GroenLinks in Maastricht.

Over de miniconferentie van GroenLinks:
“Ons onderwijsbestel bestaat uit onderwijstypen, naast en boven elkaar. Vooral vanaf het voortgezet onderwijs staan er steeds meer hoge schotten, die het niet makkelijk maken over te stappen. Het stelsel wordt verder gekenmerkt door een sterke nadruk op kwalificatie, toetsing en onderlinge vergelijking per jaarklasse. Het is de afgelopen 100 jaar feitelijk weinig veranderd. Het is een stelsel dat gebaseerd is op uitsluiting. We willen inclusief werken. Alle kinderen mogen een goede opleiding genieten en hoog of laag maakt voor het maatschappelijk functioneren niet uit.

In dit debat verkennen we of het systeem zoals we dat kennen nog wel future proof is. De sprekers nemen ons mee in hun standpunten waarna er een levendige uitwisseling kan plaats vinden.

Sven Annen, de voorzitter van LAKS zal betogen dat er echt iets moet gebeuren en dat hun actie, de hoax van een politieke scholierenpartij, geen grap was maar een poging om iets te agenderen wat maar geen aandacht krijgt.

Hoogleraar Rob Martens schreef onlangs in een betoog dat het onderwijsbestel zoals we dat kennen voorbij zijn houdbaarheidsdatum is, en tot slot laat Jan Fasen zien welk alternatief zij in Roermond hebben ontwikkeld.”

Contact over dit onderwerp

Rob Martens
Rob MartensProf. Rob Martens
06-11013210