Inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren

Op 19 januari 2017 gaf Pieter Baay de 300 deelnemers van het Platform Passend Onderwijs inzicht in het belang van sociale netwerken van jongeren. Hij liet zien hoe sociale netwerken arbeidsmarktkansen beïnvloeden, maar jongeren ook kunnen tegenwerken.

Gezien de grote verschillen tussen jongeren, zeker bij jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte, vraagt dat veel van docenten en begeleiders. In het curriculum wordt vaak al wel impliciet of expliciet aan netwerken gewerkt.

Dit gebeurt bijvoorbeeld in de context van LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) of wanneer 21ste-eeuwse vaardigheden aandacht krijgen. Om hier volgende stappen in te zetten, hebben de VO Raad en MBO Raad instrumenten ontwikkeld; ecbo ontwikkelde daarnaast een instrument waarmee jongeren hun netwerk kunnen visualiseren.

In de aansluitende workshop bespraken Pieter Baay en Rozemarijn van Toly de rol van studenten, docenten, teams, mbo-instellingen, gemeente en landelijk beleid. Hieronder is een visualisatie van deze gesprekken weergegeven.

Sociale netwerken als kans en obstakel

Barst het onderwijsbestel?

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967