Oproep voor rekendocenten en rekencoördinatoren

In opdracht van het College voor Toetsen en Examens doen het Kohnstamm Instituut, de Universiteit Utrecht en ecbo onderzoek naar het rekenexamen ER voor studenten met ernstige rekenproblemen.

De bedoeling van het onderzoek is om de doelgroep van het rekenexamen ER goed in beeld te brengen. Verder wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor toekomstige verbetering van het rekenexamen ER om het examen nog beter passend voor de doelgroep te laten worden.

We hebben eerder van een aantal scholen (vo en mbo) al reacties gehad, maar zijn nog op zoek naar scholen (vo en mbo) die een bijdrage willen leveren aan dit onderzoek.

We vragen rekendocenten om een korte vragenlijst te beantwoorden over 2AER via deze link.

We vragen rekencoördinatoren of examenfunctionarissen om inzicht te geven in de procedure die gebruikt wordt om te bepalen of een leerling/student in aanmerking komt voor een ER-variant. Hierbij hoort de volgende link.

Namens de onderzoekers van ecbo, Kohnstamm Instituut en Universiteit van Utrecht alvast bedankt voor uw medewerking.

Contact over dit onderwerp

Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678