Door Albeda College en zorginstelling Laurens

Albeda College en zorginstelling Laurens in Rotterdam starten gezamenlijk een pilot voor een Innovatie Praktijkroute voor niveau 4 studenten verpleegkunde. De bol-opleiding wordt volledig binnen de zorginstelling vormgegeven.

Pilot bol-opleiding in de praktijk

Het gaat niet alleen om de standaard praktijkcomponent die in deze bol-opleiding aanwezig is, maar ook alle beroepsgerichte én theorielessen vinden op locaties van de zorginstelling plaats.

Bol-opleiding volledig in de praktijk

De pilot geeft studenten verpleegkunde daarmee de mogelijkheid hun opleiding gedurende vier jaar volledig in de praktijk te volgen. Albeda wil met de pilot studenten een opleiding bieden die goed op de leerbehoefte aansluit, door veel ruimte te bieden voor het behandelen van leervragen die studenten in de praktijk opdoen.

Vergroten leercultuur

Doel van Laurens is om door dit traject de leercultuur onder medewerkers te vergroten en de zorg die Laurens biedt te verbeteren. Doel van beide organisaties is het opleiden van de zorgprofessional voor de toekomst en te zorgen voor een goede aansluiting van de opleiding op het toekomstig werkveld.

Monitor

Ecbo zal de gedurende het startjaar de pilot monitoren. Onderzocht wordt hoe de beoogde plannen in de praktijk worden uitgevoerd en wat dit voor de verschillende stakeholders oplevert. Tijdens het proces wordt gereflecteerd op keuzes en tussentijdse resultaten, waarbij indien nodig tijdig kan worden bijgestuurd. Docentonderzoekers van Albeda College zijn betrokken in de uitvoering van de monitor.

Het onderzoek is afgerond. Voor meer informatie neem contact op met Karel Kans: karel.kans@refernet.nl

Contact over dit onderwerp

Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747
Drs. Karel Kans
Drs. Karel Kans Senior onderzoeker
06-12234777