In hoeverre ervaren mbo-docenten werkdruk?

In de media is veel aandacht voor werkdruk onder docenten. Vaak gaat dit over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en blijft het mbo onderbelicht.

Onderzoek naar werkdruk in het mbo
Door middel van een kort onderzoek vragen ecbo-onderzoekers aandacht voor werkdruk in het mbo. In welke mate wordt werkdruk ervaren? En waar wordt dat door veroorzaakt?

Werkdruk

Werkdruk kan over twee dingen gaan: 1) de hoeveelheid werkzaamheden die je moet verrichten en 2) de mate waarbij de aard en inhoud van je werkzaamheden aansluiten bij wat je kent of kunt. Werkdruk wordt ook wel gedefinieerd als het moment waarop de balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid (draagvermogen) van de werknemer wordt verstoord (Arboportaal, 2012).

Doe mee met het onderzoek

Dit onderzoek maakt deel uit van het meerjarig onderzoeksprogranmma voor de mbo-sector. Bent u mbo-docent en gaf u in schooljaar 2015-2016 les? Dan kunt u meedoen met het onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Invullen kan nog tot en met maandag 14 november. Het gaat in deze vragenlijst om uw eigen beleving van werkdruk. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Met uw antwoorden helpt u inzichtelijk te maken in welke mate werkdruk ook in het mbo aan de orde is, wat de gevolgen daarvan zijn en wat mogelijke oplossingen voor werkdruk zijn.

Ga naar de vragenlijst.

Contact over dit onderwerp

Dr. Patricia Brouwer
Dr. Patricia BrouwerSenior onderzoeker
06-12235587
Rozemarijn van Toly MSc
Rozemarijn van Toly MScOnderzoeker
06-10970967
Dr. Andrea Klaeijsen
Dr. Andrea KlaeijsenOnderzoeker
06-13221935
Annemarie Groot, MA
Annemarie Groot, MAOnderzoeker
06-12127678