Tijdens studiedag Netwerk burgerschap

In opdracht van de MBO Raad hebben ecbo en CINOP Advies een handreiking kritische denkvaardigheden voor het mbo ontwikkeld. Ton Heerts en Gerdi Verbeet ontvingen de handreiking tijdens de studiedag van het Netwerk Burgerschap uit handen van projectleider Pieter Baay (ecbo).

Onderzoek naar werkdruk in het mbo

De handreiking is in nauwe samenwerking met het Netwerk Burgerschap ontwikkeld en biedt docenten handvatten om onderwijsaandacht te besteden aan kritisch denken.

De handreiking bevat:

  • Een brochure met praktijkvoorbeelden en handvatten rondom
- informatie beoordelen
- ander perspectief innemen
- reflecteren op eigen denken
- algemene didactische aanpakken
- pedagogisch klimaat
- visie & beleid.
  • Een animatiefilmpje over de betekenis van kritisch denken.
  • Een filmpje van “Het cao rollenspel” van Friesland College
Een filmpje van “Theater: een ander perspectief nemen” van Koning Willem I College.
  • Een achtergronddocument met meer informatie over kritisch denken.
  • 100 praktijkvoorbeelden, voor docenten te bereiken via het extranet van de MBO Raad.

De eerdere ecbo-onderzoeken naar onderwijsaandacht voor kritisch denken en kritische denkvaardigheden van niveau-2 studenten zijn hierin ook meegenomen. Vervolgonderzoek richt zich onder andere op docentvaardigheden.

Contact over dit onderwerp

Dr. Pieter Baay
Dr. Pieter BaayOnderzoeker
06-54675627
Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747