Presentatie doorstroom mbo-hbo

Minister Bussemaker nodigde maandag 29 augustus bestuurders van mbo’s en hogescholen uit om het te hebben over doorstroom van mbo naar hbo. In het kader van de gelijke kansen-alliantie wil de minister ervoor zorgen dat de overgang tussen mbo en hbo soepeler gaat verlopen. Om de bijeenkomst af te trappen verzorgde José Mulder (ecbo) een presentatie over de doorstroom van mbo naar hbo waarin de nadruk lag cijfers en feiten.

Gelijke kansen-alliantie

Minister Bussemaker liet al eerder dit jaar zien dat ze zich inzet om doorstroom te bevorderen en iedereen gelijke kansen in het onderwijs te geven. Naar aanleiding van het OECD rapport (Netherlands 2016 – Foundations for the Future) en de Staat van het Onderwijs (De Staat van het Onderwijs 2014/2015) van de onderwijsinspectie die in het voorjaar van dit jaar werden gepubliceerd heeft de minister de Gelijke kansen-alliantie opgericht. Dit samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen moet ervoor zorgen dat de toenemende kansenongelijkheid binnen het Nederlandse onderwijs wordt aangepakt. Ook doorstroom van mbo naar hbo is daarbij een belangrijk richtpunt. Bij de bijeenkomst op 29 augustus waren dan ook veel van de alliantie-partners vertegenwoordigd.

Feiten en cijfers

José Mulder (ecbo) gaf de bestuurders inzicht in de doorstroom van mbo-ers naar het hbo. Ze liet o.a. zien dat steeds meer mbo-studenten na het eerste jaar op het hbo uitvallen en switchen. Zo stopte en switchte in 2006 30% van de mbo-studenten na het eerste jaar, in 2014 was dat 44%. Het aantal stoppers en switchers onder havisten ligt daarentegen al jaren stabiel op ongeveer 40%. Daarnaast vertelde José over de bevindingen bij 14 mbo- en hbo-instellingen die doorstroomtrajecten hebben opgezet om de overgang mbo-hbo te verbeteren. Die trajecten leren dat het opzetten van doorstroomtrajecten geen sinecure is en dat samenwerking op korte termijn geen oplossing biedt voor het verbeteren van de overgang mbo-hbo.

José Mulder was gevraagd om deze presentatie te geven omdat zij een driejarig onderzoek leidt naar doorstroom mbo hbo. Ecbo voert dit onderzoek in samenwerking met TIER, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en veertien mbo- en hbo-instellingen uit. Voor meer informatie over het onderzoek zie de website van TIER.

Investeren in doorstroom

Op maandag 5 september heeft de minister aangekondigd 7,5 miljoen euro te investeren in doorstroom van mbo naar hbo. Ze investeert hiermee in gelijke kansen. Iedereen  moet kunnen studeren aan een hogeschool, aldus de minister. Bussemaker gooit het deze keer over een andere boeg. Studenten van het mbo en hbo mogen zelf gezamenlijk plannen indienen om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren. De helft van het budget is beschikbaar voor plannen van studenten, de andere helft wordt besteed aan plannen die de instellingen indienen. Bij al deze plannen is ‘samenwerking’ de sleutel. Het gaat de minister erom dat de plannen in samenwerking tussen mbo- en hbo-instellingen of studenten worden gemaakt.

Lees hier meer over het OECD rapport.

Lees hier de Staat van het Onderwijs 2014/2015 van de inspectie van het onderwijs.

Ecbo vertelt over doorstroom mbo-hbo bij bijeenkomst minister Bussemaker

Contact over dit onderwerp