Schuurt langs de grenzen van de wet?

Het mbo zit niet stil als het gaat om mbo2025. Zo zijn er 11 scholen die een consortium vormen en zo als partner deelnemen in de Nationale Denktank 2016 die als thema ‘het beroepsonderwijs van de toekomst’ heeft.

MBO van de toekomst

Daarnaast waren op 23 juni 24 mbo-scholen in Amersfoort bij elkaar om kennis te delen rond een aantal experimenteerthema’s in het kader van het toekomstige mbo.

In zijn inleiding ging Marc van der Meer in op de positie van het mbo in haar bestuurlijke en fysieke omgeving. Hij memoreerde het falen van centraal aangestuurde top-down onderwijsvernieuwingen en haalde Dewey aan om de kracht en betekenis te onderstrepen van bottum-up initiatieven zoals die op deze dag de revue zouden gaan passeren. Als single initiatieven zich over scholen heen bundelen in netwerken is dat een enorme inhoudelijke kracht- en inspiratiebron. Daarmee echter heeft zo’n netwerk ook de opdracht bestuurlijk commitment te organiseren en signalen en adviezen af te geven naar koepelorganisaties, het ministerie en de politiek.

Vier scholen pitchten vervolgens hun project gericht op toekomstig mbo.

Gemeen hadden deze experimenten dat ze uitgaan van de vraag van de student en het bedrijfsleven en daarbij in oplossingen denken die niet altijd passen binnen de aanbodkaders van de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs zoals we die nu kennen (zie www.oogvoorhetmbo.nl).

Na een lunch met postersessies werd er ’s middags in werksessies doorgepraat in groepen rond vier thema’s. Het ging door de bewuste keuze voor een thema meteen de diepte in en het leidde tot afspraken om ‘experimenteernetwerken’ op te zetten.

Netwerken die zullen gaan ontstaan zijn:

  • Praktijkgestuurd leren, waarin in verschillende sectoren experimenten elkaar gaan versterken, ook in de richting van het gebruiken van experimenteerruimte. Contactschool: Friesland College;
  • MBO2 plus onderwijs, waarin de plus zit in het afleveren van studenten aan de arbeidsmarkt die breder en meer toekomstgericht zijn opgeleid. Contactschool: de Leijgraaf;
  • Innoveren van het (techniek)onderwijs buiten maar ook bínnen de kwalificatiestructuur. Contactschool: Arcus College;
  • Het opzoeken en gebruiken van regelruimte door het onderwijs niet aanbodgericht te organiseren vanuit het systeem maar vraaggericht vanuit de bedoeling. Contactschool: ROC Amsterdam;
  • Het onderzoeken en uitvoeren van gepersonaliseerd leren. Contactschool: Leeuwenborgh.

De netwerken gaan in ieder geval kennis delen en ook op ander aspecten samenwerken zoals samen onderzoek opzetten en daarvoor subsidies aanvragen, bijvoorbeeld bij het NRO. Verder zullen ze, in samenspraak met de MBOraad, samen optrekken richting ministerie en inspectie.De contactscholen zorgen voor de continuïteit van het netwerk en kunnen een rol spelen als contactschool bij onderzoeken en subsidies.

De netwerken blijven ook onderling informatie uitwisselen en de eerste concrete afspraken zijn al gemaakt voor bijeenkomsten in het begin van volgend schooljaar.