Boordevol nieuws uit het beroepsonderwijs

Dimensies nr. 25 (juni 2016) is verschenen. In deze editie is aandacht voor het invoeren van keuzedelen op het (v)mbo. In het moment beschrijven we de inauguratie van Renée van Schoonhoven over wet- en regelgeving voor het beroepsonderwijs. 

Dimensies 25 verschenen

Bijna gelijktijdig worden in het vmbo keuzevakken en in het mbo keuzedelen geïntroduceerd. Hoe hebben vmbo- en mbo-scholen dit aangepakt? En hoe zal het verder gaan, ook met de aansluiting?

Keuzedelen in het mbo

In het eerste artikel vertellen twee onderwijsontwikkelaars van het Deltion College hoe zij aan de slag zijn gegaan met de introductie van de keuzedelen op in hun opleidingen. Zij spreken over de Curriculumtool, hubo-criteria, het leren keuzes maken en van grote structuren naar onderwijs op maat.

Keuzevakken in het vmbo

In het tweede artikel vertellen zes pilotscholen hoe zij de afgelopen drie jaar ervaring hebben opgedaan met het organiseren van keuzes. Iedere school heeft de vernieuwing anders aangepakt, afhankelijk van de onderwijsvisie, historie en context van de school. Draagvlak bij de teams blijkt onlosmakelijk verbonden met een dergelijke vernieuwing en elk team heeft daarbij zijn eigen uitdaging.

En verder

Naast deze twee hoofdartikelen beschrijven we in het moment de inauguratie van Renée van Schoonhoven, bijzonder hoogleraar onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs, aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij spreekt over de het helder maken en houden van de wet- en regelgeving voor het beroepsonderwijs.

En tot slot heeft Rob Martens het in zijn column over gebrekkige motivatie en ongelijke kansen in het onderwijs en pleit hij voor keuzevrijheid en keuzedelen.

Abonneren

Dimensies 25 wordt deze week verstuurd naar abonnees en is ook digitaal beschikbaar. Dimensies ook thuis ontvangen? Abonneer u hier!

Contact over dit onderwerp

Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594