Uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector

Ruim 88% van de mbo-studenten voelt zich in hun school (zeer) veilig. Onder medewerkers is dat percentage 90,9%. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Veiligheid in de mbo-sector 2014-2015.

Lees ook het artikel in Profiel van 31 mei 2016.

Meeste studenten en medewerkers voelen zich veilig
Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter MBO Raad: “Daarnaast wijst de monitor uit dat steeds minder studenten en docenten slachtoffer worden van materiele of psychisch-fysieke agressie door anderen. Ook neemt ongeoorloofd gedrag zoals spijbelen en wapenbezit onder studenten verder af.” De monitor besteedt voor het eerst aandacht aan een specifieke doelgroep: LHBT’ers (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender). Van Tilburg: “Om discriminatie van en geweld tegen LHBT’ers tegen te gaan is het belangrijk dat scholen weten hoe veilig deze studenten en medewerkers zich voelen.”

Monitor Sociale Veiligheid

Sinds 2002 meet ecbo in nauwe samenwerking met het mbo om de 2 tot 3 jaar de sociale veiligheid onder studenten (bijna 500.000) en medewerkers (ruim 30.000). De vandaag verschenen monitor is de 6e in een reeks en laat zien dat de inspanningen van de scholen om hun studenten en medewerkers een veilige leeromgeving te bieden, resultaat opleveren. Het Platform Sociale Veiligheid van de MBO Raad faciliteert kennisdeling en biedt relevante informatie die de scholen nodig achten om hun beleid rond veiligheid vorm te geven en uit te voeren.

Resultaten monitor studenten

Ervaren veiligheid in en om de school

Mbo-studenten voelen zich (zeer) veilig in de lesruimten (92,7%), in de school (88,1%) en op het terrein van de school (85,9%). De omgeving van de school scoort bij studenten lager: 84,7%. Rien van Tilburg: “Nog belangrijker voor scholen is het percentage studenten te kennen dat zich niet veilig voelt. Onveilig tot zeer onveilig voelt 0,7% van de studenten zich in de lesruimten, 1% in de school en 1,2% op het terrein van de school.” In de omgeving van de school is dat percentage het hoogst: 1,4%.

Psychisch-fysieke agressie

De daling van psychisch-fysieke agressie zet verder door. “De daling sinds 2002 werd in 2008 onderbroken,” zegt Van Tilburg. “Bij de meting in 2011 werd zichtbaar dat de scholen dat wisten te keren.” Was in 2002 nog 14,1% van de bol-studenten en 11,2% van de bbl-studenten slachtoffer, in 2014/2015 is dat aantal gedaald naar respectievelijk 6,1% en 2,3%.

Wapenbezit, drugsgebruik en spijbelen

De monitor meet drie vormen van ongeoorloofd gedrag: wapenbezit, drugsgebruik, spijbelen.

Het wapenbezit is opnieuw gedaald. “De monitor in 2002 wees nog uit dat van de bol-studenten 8,3% en van de bbl-studenten 6,3% incidenteel of geregeld een wapen meenam naar school. Nu is dat aantal gedaald naar respectievelijk 0,9% en 0,7%,” zegt Van Tilburg. “Bij bbl-studenten daalt ook het drugsgebruik verder, bij bol-studenten blijft het gelijk.”

Het percentage studenten dat structureel spijbelt daalt in de bol-opleidingen nog altijd, bij de bbl-opleidingen is het percentage vergelijkbaar met de vorige meting in 2011. Rien van Tilburg: “Helaas is het percentage studenten dat incidenteel spijbelt wel weer toegenomen. Als redenen geven studenten op geen zin of zich verslapen te hebben. Ook het rooster of het vak zelf kunnen reden zijn.”

LHBT-studenten

5% van de studenten geeft aan problemen te hebben met homo- en biseksuele collega-studenten. Driekwart van de studenten heeft geen problemen.
Bijna de helft van de homo- en biseksuele studenten durft uit te komen voor zijn/haar seksuele voorkeur. 5% geeft aan dat aan niemand te willen vertellen.
Homo- en biseksuele studenten blijken vaker het slachtoffer te worden van vandalisme dan heteroseksuele studenten: 4,3%. Ook zijn ze bijna drie keer zo vaak slachtoffer van pesten, discriminatie en andere vormen van psychisch geweld.
Van de homo- en biseksuele studenten voelt zich 90,9% zich veilig in de lesruimten, 88% in de school en 86,7% op het terrein en in de omgeving van de school.

Resultaten monitor medewerkers

Ervaren veiligheid in en om de school

De nieuwste monitor wijst uit dat 93,7% van de medewerkers zich (zeer) veilig voelt in de lesruimten, en 94,9% in de eigen werkruimtes. Ruim 90% voelt zich (zeer) veilig in de school, 88,6% op het terrein van de school en 88,3% in de omgeving van de school. Rien van Tilburg: “Ook hier geldt dat er volop aandacht moet zijn voor de medewerkers die zich zeer onveilig voelen in en om de school. Dat is gemiddeld 0,98%.”

Psychisch-fysieke agressie

Van het onderwijzend personeel heeft 7,4% hiermee te maken, van het ondersteunend personeel ziet 6% zich hiermee geconfronteerd. “Verontrustend is dat het hier veelal gaat om pesten en soms ook om seksuele intimidatie,” zegt Van Tilburg. “Ook zien we dat, ten opzichte van de vorige meting, het percentage ondersteunend personeel dat hier last van heeft, iets is gestegen.”

Materieel geweld (diefstal en vernieling)

Het aantal medewerkers dat te maken krijgt met diefstal daalt naar 3,1%. Het aantal dat te maken krijgt met vernieling stijgt helaas met 0,2%-punt naar 2,5%. “Voor het grootste deel van de slachtoffers, 67%, blijft het beperkt tot één keer. Tegelijkertijd wordt 7% wel vaker getroffen,” licht Van Tilburg toe.

LHBT-medewerkers

Rien van Tilburg: “Zo’n 30% van de medewerkers in de scholen kent collega’s die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn. Ongeveer hetzelfde percentage geeft les aan LHBT-studenten.” Binnen het eigen team durven vrijwel alle LHBT’ers open te zijn over hun geaardheid. “En een derde daarvan is daarover ook open tegenover studenten. Ze geven ook aan dat hun geaardheid nauwelijks een rol speelt in de verstandhouding met collega’s en studenten.”

Contact over dit onderwerp

Drs. Joris Brekelmans
Drs. Joris BrekelmansOnderzoeker
06-23581017
Drs. Anneke Westerhuis
Drs. Anneke WesterhuisManaging onderzoeker
06-54647140