Rob Martens, José Mulder en Henny Morshuis in Trouw

Er is sprake van een grote mismatch tussen individuele talenten en het gekozen hbo-onderwijs. De afgelopen tien jaar gingen vier van de tien jongeren binnen een jaar iets anders doen. Rob Martens, José Mulder en Henny Morshuis pleiten in Trouw onder andere voor maatwerk op microniveau.

Maatwerk nodig voor doorstroom naar hbo

De cijfers over de mismatch in de doorstroom naar het hbo gaan zowel op voor mbo’ers als voor havisten. ‘Zowel vier van de tien mbo’ers als vier van de tien havisten gaan na een jaar iets anders doen. Mbo’ers verlaten relatief vaak het onderwijs, havisten beginnen vaker een andere studie of wisselen van hogeschool. Maar dat switchgedrag is riskant. Meer dan 70 procent  van de switchende havisten zien we vijf jaar later niet terug bij de diploma-uitreiking. Conclusie: zowel onder voormalige mbo’ers als havisten gaat op het hbo veel talent verloren.’

Deze problematiek, die tevens drukt op het onderwijsbudget, vraagt veel inspanning van alle partijen, binnen én buiten het onderwijs. ‘Dat is belangrijk, want de economische, maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van een verkeerd gekozen of mislukte beroepsopleiding betekenen meer dan het missen van een diploma of extra kosten. Het sluit jonge mensen uit.’

Lees hier het volledige artikel in Trouw, 26 april 2016

Contact over dit onderwerp

Rob Martens
Rob MartensProf. Rob Martens
06-11013210