Tijdens de Studiekeuzeconferentie

Op donderdag 17 maart presenteerde José Mulder de eerste resultaten van het onderzoek naar de doorstroom mbo-hbo tijdens de Studiekeuzeconferentie van Studiekeuze123.

Eerste resultaten project Doorstroom mbo-hbo

Op de studiekeuzeconferentie van 2016 stonden verbinding en aansluiting centraal. Tussen het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. En tussen elkaars visies op het studiekeuzeproces.

Presentatie

José liet tijdens haar presentatie cijfers zien over de doorstroom van mbo naar hbo. Ze ging met deelnemers in discussie over mogelijk oplossingen voor de uitval van mbo’ers in het hoger onderwijs. U kunt hier de presentatie downloaden.

In gesprek met minister

Ook in de landelijke politiek staat het onderwerp ondertussen op de agenda. Zo stelde de tweede kamer vragen aan minister Bussemaker hoe het kan dat de switch en de uitval van mbo’ers in het hbo de afgelopen 5 jaar gestegen is. De minister is voornemens om hierover op korte termijn met ecbo en de partners in dit onderzoek hierover in gesprek te gaan. We hopen natuurlijk dat dit onderzoek voldoende aanknopingspunten op gaat leveren om de uitval van mbo’ers in het hbo terug te dringen. Zie ook het artikel van Science Guide.

Het onderzoek

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het 1e jaar op het hbo definitief uit, ze keren niet meer terug in het hoger onderwijs. Ter vergelijking: 6% van de havisten en 3% van de vwo’ers valt definitief uit na het 1e jaar.

Wat is er aan de hand? Onduidelijk is waarom mbo-studenten zo veel vaker uitvallen dan studenten met een andere vooropleiding. Mbo- en hbo-instellingen hebben de afgelopen jaren niettemin uiteenlopende initiatieven ontplooid om voortijdige uitval van mbo-studenten tegen te gaan. Hoe effectief deze interventies zijn is onbekend.

Contact over dit onderwerp