Nieuw onderzoek toegekend aan ecbo

Een consortium onder leiding van ecbo gaat de evaluatie van de vernieuwing van het vmbo uitvoeren. De onderzoekers gaan na hoe scholen de vernieuwing van het vmbo invoeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen van het ministerie van OCW daarmee worden bereikt.

Evaluatie vernieuwing vmbo

Dit onderzoek monitort de vernieuwing van het vmbo en evalueert in hoeverre de doelstellingen van deze vernieuwing worden bereikt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA, KPC Groep en Bureau Turf. Het onderzoek loopt tot 2022. Het moet leiden tot adviezen over de aanpak van de vernieuwing voor het beleid en de onderwijspraktijk.

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. In plaats van de huidige 35 beroepsgerichte vakken en de indeling in vier sectoren met de mogelijkheid van intersectorale en intrasectorale programma’s worden 10 beroepsgerichte profielen ingevoerd. De profielen in het vmbo zullen bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Vanaf 1 augustus 2016 kunnen scholen starten met de nieuwe structuur voor hun leerlingen in het derde jaar. Vanaf 1 augustus 2017 starten de overige scholen met de nieuwe structuur. In juni 2018 krijgt de eerste lichting vmbo-leerlingen het diploma ‘nieuwe stijl’.

Bron: website van het NRO.

Contact over dit onderwerp

Dr. José Mulder
Dr. José MulderOnderzoeker
06-13562786