Column van Rob Martens uit Dimensies 24 (maart 2016)

Doet onderzoek er toe?

Je zou het je afvragen als je de kranten volgt waarin fact free geruzied wordt over de toekomst van het curriculum. Die discussie speelt bij het mbo, maar nu nog sterker in het po en vo, door de eindrapportage van onsonderwijs2032. Men wil overladenheid met kennis en strikte scheiding tussen vakken verminderen. Meer relevante domeininhoud dus. Prima dunkt me. Ik heb nooit begrepen waarom wel het vak economie gegeven wordt, maar de psychologie amper aan bod komt.

Doet onderzoek ertoe?

Maar waar is eigenlijk de onderzoeksmatige onderbouwing van dit alles? Er is door de commissie met van alles en iedereen gesproken en zelfs de OECD mocht wat dingen opschrijven, maar waar is de Nederlandse onderwijsonderzoeker gebleven die iets verstandigs kan zeggen over de toekomst van het Nederlands onderwijs? Gerenommeerde instituten en pedagogische centra sluiten noodgedwongen de deuren. Beginnen we de prijs te betalen voor jaren van bezuinigingen op onderwijsonderzoek, dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de veel geraffineerdere bankensector amper een lobby heeft?

Gelukkig begint het mbo zich te realiseren dat (praktijkgericht) onderwijsonderzoek misschien wel de belangrijkste motor onder kwaliteitsverbetering is. Zie het succes van de eerste Mbo Onderzoeksdag of het enthousiasme over de practoraten. Docenten hoeven geen volwaardige onderzoekers te worden. Zij moeten weten wanneer het verstandig is specialisten in te schakelen. Maar dan moeten die specialisten wel nog te vinden zijn. Politici, doe iets! We geven tientallen miljarden uit aan onderwijs. Er staan enorme veranderingen op til. Dan is het toch niet zo gek om pak ‘m beet 1% van de onderwijsbegroting te reserveren voor onderwijsonderzoek?

Contact over dit onderwerp

Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594