Boordevol nieuws over het beroepsonderwijs

Dimensies nr. 24 (maart 2016) is verschenen in een nieuw jasje! In deze editie is aandacht voor het organiseren van leerprocessen om te vernieuwen van onderop. En aandacht voor de practoraten. 

Dimensies 24 verschenen

In het eerste hoofdartikel staat de vraag centraal ‘hoe organiseer je leerprocessen om het primaire proces in het beroepsonderwijs te vernieuwen en te verbeteren?’. Bij docenten leeft niet direct het gevoel dat zij aan zet zijn en de vernieuwing ‘van onderop’ kan plaatsvinden. Vernieuwen doet een beroep op het vermogen van de school om te veranderen en te vernieuwen. Daarvoor is heel veel leren nodig: leren samenwerken, leren van feedback en leren organiseren.

In het tweede hoofdartikel staan de practoraten centraal. Een practoraat is een expertisecentrum, dat zorgdraagt voor inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs. Het artikel beschrijft de themabijeenkomst ‘ieder mbo een practoraat’ dat plaatsvond in het Innovatiehuis in Den Bosch.

Naast deze twee hoofdartikelen is er ook weer nieuws uit de Kenniskring Innovatiemanagers. En de column van Rob Martens, die zich afvraagt waar de onderzoeksmatige onderbouwing in discussies over de toekomst van ons onderwijs.

Abonneren

Dimensies 24 wordt deze week verstuurd naar abonnees en is ook digitaal beschikbaar. Dimensies ook thuis ontvangen? Abonneer u hier!

Contact over dit onderwerp

Drs. Elke van Doorn
Drs. Elke van DoornExpert kennisverspreiding
06-54675594