Overzichten van het beroepsonderwijs in alle EU-landen

In het kader van het 40-jarig bestaan van Cedefop,  heeft Cedefop in mei 2015 een ‘anniversary-edition’ gepubliceerd van ‘Spotlight on VET’. De publicatie bevat een helder overzicht van alle beroepsonderwijssystemen in de EU, inclusief diagrammen en statistische data per land.

Lees meer op de Cedefop website.