OECD: Education at a Glance 2015

Internationale vergelijking van onderwijsprestaties, – indicatoren en -systemen in OECD-landen.

Op 24 november 2015 is Education at a Glance 2015 gepubliceerd door de OESO. Dit jaarlijks rapport, waarin de onderwijsstelsels van 34 OESO-landen onderling worden vergeleken, is door minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer aangeboden. De begeleidende brief bevat een schets van de belangrijkste beelden. Deze informatie is ook online te vinden op trendsinbeeldocw.nl.

Uit het rapport blijkt dat de Nederlandse onderwijsprestaties bovengemiddeld zijn in vergelijking met de andere landen. Een punt van aandacht is het ict-gebruik in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt door Nederlandse leraren minder dan gemiddeld in de OESO.